ผู้ดูแลระบบ e-Questionnaire

รูปภาพของผู้ดูแลระบบ e-Questionnaire
ข่าวและประกาศ -> กรุณาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านในระบบ
โดย ผู้ดูแลระบบ e-Questionnaire - ศุกร์, 3 มิถุนายน 2011, 04:21PM
 
บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สามารถใช้งานระบบได้ โดยบัญชีผู้ใช้เดียวกับการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับอีเมล @senate.go.th

หลังจากที่เข้าสู่ระบบได้แล้ว กรุณาปรับปรุงส่วนตัวของท่านให้ข้อมูลให้ถูกต้อง โดยคลิกที่ชื่อของท่านที่ปรากฏอยู่ด้านบน จากนั้นให้ปรับปรุงข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบฟอร์ม
e-mail

หากมีข้อสงสัยในการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2831-9270-1